Kinderkamer_Logo

Nieuwe leden gezocht!

Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van de kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal, overeenkomstig de Wet Kinderopvang. Bij de samentelling wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende groepen van de opvang.

Oudercommissie zoekt nieuwe leden

De oudercommissie is op zoek naar nieuwe leden. Je helpt daarnaast waar nodig bij het organiseren van ouderavonden, thema bijeenkomsten en biedt ondersteuning bij diverse activiteiten zoals het zomerfeest. De oudercommissie werkt volgens het 'Reglement Oudercommissie Kinderdagverblijf'. Deze kan je nalezen als je bent ingelogd. Heb je vragen of suggesties? Neem dan contact op met de voorzitter. Je kunt ons ook e-mailen op info@dekinderkamer.com
Wat doet de oudercommissie?
De belangrijkste taak van de oudercommissie is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de kinderen op de kinderopvang en de ouders van deze kinderen. Dit doen we door mee te praten over het beleid en dagelijkse gang van zaken van de kinderopvang. De commissie heeft op een aantal punten een verzwaard adviesrecht en praat mee over kwaliteit, pedagogisch beleid (o.a. voeding en dagindeling), openingstijden, klachtenbehandeling, veiligheid/gezondheid en prijswijzigingen.
Hoe vaak komt de oudercommissie bijeen?
Minimaal 5 keer per jaar komt de oudercommissie commissie bij elkaar met de directeur van de kinderopvang in een openbare vergadering. ledere ouder met een kind op de Kinderkamer kan daarbij aanwezig zijn. Indien u zich vooraf aanmeldt bij de voorzitter van de oudercommissie heeft u als toehoorder toegang tot de vergadering. Wilt u niet als toehoorder aanwezig zijn, maar wilt u wel weten wat er is besproken, kunt u de notulen van de vergadering nalezen op de site.

Ook lid worden van de oudercommissie?

Aanmelden Oudercommissie

De Kinderkamer

Meer Nieuws

Direct plekken vrij in de peuteropvang

Direct plekken vrij in de peuteropvang Peuters zijn misschien wel de mooiste, kleine eigenwijsjes op de wereld. Ze willen namelijk het liefst alles ‘zelluf’ doen.

Magic Circus in Alkmaar

Magic Circus in Alkmaar Het favoriete circus van Nederland komt eindelijk weer terug in Alkmaar. Elk jaar presenteert Magic Circus een compleet nieuwe show. In

Veilig in de zon

Veilig spelen in de zon Het is zomer en dat betekent dat kinderen weer volop buiten zijn. De zon is niet alleen heerlijk, maar brengt