Kinderkamer_Logo

Kinderopvangtoeslag aanvragen​

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt, hangt af van de hoogte van jouw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. Je kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Er geldt ook een maximumuurtarief. 

Uurtarief kinderopvang

De kinderopvang is vrij om een uurtarief vast te stellen. De overheid geeft een tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang tot een maximaal te vergoeden uurtarief. Dit is de maximumuurprijs. Wat het maximum is, hangt af van de soort opvang. Zo is de maximumuurprijs voor de dagopvang (€ 8,50) hoger dan de maximumuurprijs voor de buitenschoolse opvang (€ 7,31). Voor de gastouderopvang geldt een maximumuurprijs van € 6,52. Dus betaalt u meer dan de maximumuurprijs? Dan krijgt u voor de kosten boven de maximumuurprijs geen kinderopvangtoeslag. Betaalt u minder dan de maximumuurprijs? Dan krijgt u over dat goedkopere uurtarief kinderopvangtoeslag.

Maximale vergoeding per uur

De kosten voor kinderopvang stijgen. Daarom gaat het maximumuurtarief omhoog. In 2021 krijgt u maximaal Kinder Opvang Toeslag:

€ 8,17 per uur voor dagopvang
€ 8,17 per uur voor peuteropvang
€ 7,02 per uur voor buitenschoolse opvang

Tarieven 2021
€ 8,46 per uur voor dagopvang
€ 8,46 per uur voor peuteropvang
€ 7,27 per uur voor buitenschoolse opvang

Stoppen met werken

Met ingang van 1 januari 2018 wijzigt het aantal maanden waarover na werkloos worden nog recht is op kinderopvangtoeslag. Stopt u in 2019 met werken of wordt u werkloos? Dan hebt u nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Gaat u binnen deze 3 maanden niet werken? Of geen opleiding, inburgeringscursus of traject naar werk volgen? Dan hebt u na deze 3 maanden geen recht meer op kinderopvangtoeslag. U moet de kinderopvangtoeslag stopzetten. Hebt u minder opvanguren gebruikt dan het aantal uren waar u recht op hebt? Dan mag u de uren die u over hebt ook na deze 3 maanden gebruiken. Hebt u deze uren gebruikt? Zet de kinderopvangtoeslag dan stop.

Hoogte kinderopvangtoeslag

Via de website van de Belastingdienst kan je nagaan waarvoor je maximaal kinderopvangtoeslag kunt krijgen. De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger de tegemoetkoming.

Meer kinderen naar de KO

Als je meer kinderen hebt, dan krijg je voor het kind met de meeste opvanguren de laagste vergoeding. Dit kind noemen we het 1e kind. Dit hoeft dus niet jouw oudste kind te zijn. Is het aantal opvanguren gelijk, dan is het kind met de hoogste opvangkosten het 1e kind. Zijn het aantal opvanguren en de opvangkosten voor jouw kinderen gelijk? Dan bepalen wij wie het 1e kind is.

Wijzigingen doorgeven

Krijg je kinderopvangtoeslag en verandert er iets in jouw situatie?
Als bijvoorbeeld jouw inkomen wijzigt of het aantal opvanguren, dan heeft dat gevolgen voor jouw toeslag. Je moet veranderingen in jouw situatie binnen 4 weken aan de Belastindienst doorgeven. Dat kan sinds kort via de App van de Kinderopvangtoeslag.

Waarom de Kinderkamer?

1-op-1 aandacht

Onze pedagogische medewerkers besteden graag al hun tijd en aandacht aan de kinderen.

Plezier maken

We bieden je kind een onvergetelijke tijd. Met allerlei uitdagende workshops en activiteiten. 

Vriendschap

Je kind ontmoet bij ons zijn eerste vriendjes. Ze leren samen spelen, delen en ruzies bijleggen. 

Stimuleren

We stimuleren de ontwikkeling van kinderen spelenderwijs en bereiden ze voor op de basisschool.

Speels leren

Van leren kruipen tot het herkennen van kleuren. Met liefde leren wij nieuwe vaardigheden.