Kinderkamer_Logo

Toeslag en gemeente

Behoren tot een bijzondere doelgroep

De Wet kinderopvang maakt het ouders makkelijker om werk en ouderschap te combineren. De Wet Kinderopvang gaat ervan uit dat ouders, werkgevers en de overheid samen de kinderopvang betalen. Heb je geen werkgever, studeer je, heb je een uitkering of zit je in een reïntegratietraject? Lees dan snel verder. 

F.A.Q.

Antwoord op de veelgestelde vragen

Ouders die geen werkgever hebben, hebben in sommige gevallen toch recht op een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met een WW- of WIA-uitkering die een re-integratietraject volgen. Zij hebben recht op een bijdrage in de kosten van kinderopvang van het UWV Werkbedrijf. Studenten en mensen die een inburgeringtraject volgen (maar geen WWB uitkering ontvangen) hebben ook recht op een gemeentelijke tegemoetkoming. Mensen met een WWB uitkering die een re-integratietraject of een opleiding volgen, komen in aanmerking voor een bijdrage in de kosten van de gemeente Alkmaar.

De Wet kinderopvang heeft een aantal groepen aangewezen dat recht heeft op een gemeentelijke bijdrage in de kosten van kinderopvang. Het gaat om ouders die geen werkgever hebben, maar wel kinderopvang nodig hebben. Voor sommige ouders zonder werkgever moet de gemeente volgens de Wet kinderopvang het ontbrekende werkgeversdeel gaan verstrekken. Het gaat om de volgende groepen ouders:

 • Ouders met een uitkering van de Wet werk en bijstand (WWB) die een re-integratietraject of een opleiding volgen
 • Ouders met een uitkering van de IOAW of de IOAZ die een re-integratietraject of een opleiding volgen
 • Ouders met een uitkering van de Algemene Nabestaandenwet die een re-integratietraject of een opleiding volgen
 • Kunstenaars met kinderen die een uitkering ontvangen in het kader van de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK)
 • Niet uitkeringsgerechtigden (bijvoorbeeld herintredende vrouwen) die een re-integratietraject of een opleiding volgen
 • Inburgeringsplichtigen die een inburgeringsvoorziening volgens de Wet Inburgering volgen
 • Tienermoeders (tot 18 jaar) die een opleiding volgen
 • Studerenden met kinderen.

Hoor je bij één van deze groepen en heb je dringend kinderopvang nodig? Dan heb je recht op een gemeentelijke bijdrage in de kosten van de kinderopvang. Je krijgt in principe een bijdrage van 1/6 deel van de kosten van kinderopvang van de gemeente. Dus als je € 450,- per maand moet betalen, ontvang je van de gemeente een bijdrage van € 75,- per maand. Als jouw partner ook tot de doelgroep behoort dan vergoedt de gemeente in totaal 2/6 deel van de kosten. In het voorbeeld zou je dan samen €150,- van de gemeente vergoed krijgen.

Naast de gemeentelijke bijdrage moet je ook nog een bijdrage aanvragen bij de belastingdienst.

Via de belastingdienst krijg je namelijk het grootste deel van de kosten van kinderopvang vergoed. Je kan een formulier aanvragen bij de belastingtelefoon (0800-0543) of het formulier downloaden van www.toeslagen.nl.

Als u een minimuminkomen heeft dan is de eigen bijdrage voor de opvang van uw eerste kind (=het kind met de meeste opvanguren) 4,5%. De eigen bijdrage voor het tweede (en volgende kind(eren) is 3,5%

De volgende groepen ouders hoeven geen eigen bijdrage te betalen:

 • Ouders met een WWB, IOAW of IOAZ uitkering
 • Ouders met een Anw-uitkering
 • Niet uitkeringsgerechtigde ouders
 • Tienermoeders

De volgende groepen ouders betalen wel een eigen bijdrage:

 • Ouders met een WWIK uitkering
 • Inburgeringsplichtingen die een inburgeringstraject in het kader van de Wet Inburgering volgen
 • Studenten

Werk + aanvullende uitkering: dan alleen vergoeding van de eigen bijdrage Ouders die (parttime) werken en daarnaast een aanvullende WWB-uitkering ontvangen, hebben geen recht op een gemeentelijke bijdrage van 1/6 deel van de kosten. Zij moeten bij de belastingdienst het werkgeversdeel aanvragen voor de kosten van kinderopvang.
Let op: deze groep ouders hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Zij kunnen bij de gemeente vragen om vergoeding van de eigen bijdrage.

Regelen kinderopvang

Volgens de Wet kinderopvang bent u als ouder zelf verantwoordelijk voor uw kind en de kinderopvang. De gemeente Alkmaar verwacht daarom van u dat u zelf een plaats in een kindercentrum zoekt en een offerte vraagt bij het kindercentrum (alle geregistreerde kinderdagverblijven in Alkmaar kunt u hier vinden). Als u deze offerte heeft, kunt u een aanvraag indienen voor een gemeentelijke bijdrage. Hiervoor vult u het aanvraagformulier kinderopvang in. U kunt dit doen via deze link.

Uitbetaling van de bijdrage

Op het aanvraagformulier wordt u gevraagd om de gemeente te machtigen om de bijdrage meteen aan het kindercentrum te betalen. Dit is bedoeld om het voor u en voor de gemeente makkelijker te maken. Het kindercentrum krijgt dan voorschotten van de gemeente.  Als u ook de belastingdienst machtigt om de bijdrage meteen aan het kindercentrum te betalen, hoeft u zich zelf niet meer druk te maken over het betalen van rekeningen. Let op: u moet elk jaar vóór 1 december voor het aankomend jaar een aanvraag doen bij de gemeente.

Inlichtingenverplichting

De gemeentelijke bijdrage in de kosten van kinderopvang is een subsidie. Deze subsidie wordt per maand uitbetaald in de vorm van een voorschot. Aan het einde van het jaar bekijkt de gemeente of u de subsidie terecht heeft ontvangen. Als er iets verandert in uw situatie moet u dit altijd doorgeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld als uw kind in plaats van drie dagen voortaan twee dagen naar de kinderopvang gaat, of als u gaat samenwonen. Zulke veranderingen in uw situatie kunnen  gevolgen hebben voor de hoogte van uw subsidie. En als de gemeente er aan het einde van het jaar achter komt dat u teveel subsidie heeft ontvangen, moet u deze terugbetalen.

Als je veranderingen in jouw situatie niet op tijd doorgeeft, dan kan de gemeente je daarvoor een boete opleggen. De hoogte van deze boete hangt af van het bedrag dat de gemeente je teveel heeft betaald.

Telefonisch met de sector Samenleving op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. Heb je een bijstandsuitkering bij de sector Samenleving, neem dan contact op met jouw klantmanager. Heb je geen bijstandsuitkering bij de sector de sector Samenleving, bel dan naar telefoonnummer (072) 548 88 88.

Als je inwoner van de gemeente Alkmaar bent, kan je van de gemeente misschien een vergoeding van (een deel van) de kosten voor kinderopvang krijgen.

Wat is het?

Ben jij of jouw partner door een ziekte of een psychische beperking (tijdelijk) niet in staat om volledig voor jullie kind(eren) te zorgen? Of is het voor de ontwikkeling van jouw kind noodzakelijk dat hij/zij naar de kinderopvang gaat?  De gemeente Alkmaar beoordeelt of er een sociale en of medische indicatie (SMI) voor de kinderopvang is.

Hoe vraag ik het aan?

Om het aan te vragen zijn twee verwijsbrieven nodig. Dit kan bijvoorbeeld een brief van het consultatiebureau, de huisarts, maatschappelijk werk of een psycholoog zijn, waarin staat waarom een sociaal medische indicatie nodig is.
De brieven moeten op officieel briefpapier geschreven zijn en er moet een handtekening opstaan.
Daarnaast is een kopie van je identiteitsbewijs nodig en jouw inkomensgegevens, zoals een loonstrook of uitkeringsspecificatie.

Bij een aanvraag voor uitbreiding van het aantal dagen kinderopvang is één verwijsbrief nodig.

De bewijsstukken stuur je naar smi@alkmaar.nl of per post naar:

Gemeente Alkmaar
Domein Publieke Dienstverlening 2
Unit Wonen, Welzijn, Zorg en Leerlingzaken
t.a.v. SMI
Postbus 53
1800 BC Alkmaar

Meer informatie vind je op de website van de Gemeente Alkmaar (SMI)

Telefonisch met de sector Samenleving op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. Heb je een bijstandsuitkering bij de sector Samenleving, neem dan contact op met je klantmanager op. Heb je geen bijstandsuitkering bij de sector de sector Samenleving, bel dan naar telefoonnummer (072) 548 88 88.

Waarom de Kinderkamer?

1-op-1 aandacht

Onze pedagogische medewerkers besteden graag al hun tijd en aandacht aan de kinderen.

Plezier maken

We bieden je kind een onvergetelijke tijd. Met allerlei uitdagende workshops en activiteiten. 

Vriendschap

Je kind ontmoet bij ons zijn eerste vriendjes. Ze leren samen spelen, delen en ruzies bijleggen. 

Stimuleren

We stimuleren de ontwikkeling van kinderen spelenderwijs en bereiden ze voor op de basisschool.

Speels leren

Van leren kruipen tot het herkennen van kleuren. Met liefde leren wij nieuwe vaardigheden.