Kinderkamer_Logo

Klachten

Klachten

Wij vertrouwen erop dat de opvang van jouw kind volgens wens verloopt. Toch zou het kunnen voorkomen dat je ergens een klacht over hebt. Wij zijn in het bezit van een klachtenprotocol. Je kunt deze nalezen op onze site, via ouder login. De Kinderkamer is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. De ouder kan zich ook rechtstreeks wenden tot de (externe) Geschillencommissie indien van de ouder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een klacht bij de houder indient. Wij zijn trots je te kunnen informeren dat wij dit jaar weer klachtenvrij zijn.

Klachten

Wij zijn in het bezit van een klachtenprotocol. Je kunt deze nalezen op onze site, via ouder login. De Kinderkamer is aangesloten bij de Geschillen Commissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De ouder kan zich ook rechtstreeks wenden tot de (externe) Geschillencommissie indien van de ouder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een klacht bij de houder indient. Het Klachtenloket Kinderopvang is bereikbaar via www.klachtenloket-kinderopvang.nl, info@klachtenloket-kinderopvang.nl of via 0900 – 1877 (€ 0,20 per gesprek).

Klacht indienen bij de Kinderkamer