Kinderkamer_Logo

De oudercommissie

Mogen wij ons even voorstellen?

Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van de kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal, overeenkomstig de Wet Kinderopvang. Bij de samentelling wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende groepen van de opvang.

Wat doet de oudercommissie?

De belangrijkste taak van de oudercommissie is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de kinderen op de kinderopvang en de ouders van deze kinderen. Dit doen we door mee te praten over het beleid en dagelijkse gang van zaken van de kinderopvang. De commissie heeft op een aantal punten een verzwaard adviesrecht en praat mee over kwaliteit, pedagogisch beleid (o.a. voeding en dagindeling), openingstijden, klachtenbehandeling, veiligheid/gezondheid en prijswijzigingen.

Hoe vaak komt de oudercommissie bijeen?

Minimaal 4 keer per jaar komt de oudercommissie commissie bij elkaar met de directeur van de kinderopvang in een openbare vergadering. ledere ouder met een kind op De Kinderkamer kan daarbij aanwezig zijn. Indien u zich vooraf aanmeldt bij de voorzitter van de oudercommissie heeft u als toehoorder toegang tot de vergadering. Wilt u niet als toehoorder aanwezig zijn, maar wilt u wel weten wat er is besproken, kunt u de notulen van de vergadering nalezen op de site.

Meer informatie over de oudercommissie

De commissie helpt daarnaast waar nodig bij het organiseren van ouderavonden, thema bijeenkomsten en bieden ondersteuning bij diverse activiteiten zoals het zomerfeest. De oudercommissie werkt volgens het 'Reglement Oudercommissie Kinderdagverblijf'. Deze kunt u nalezen als u bent ingelogd. Heeft u vragen of suggesties of wilt u zelf actief deelnemen aan de oudercommissie? Neem dan contact op met de voorzitter. U kunt ons ook e-mailen op ockinderkamer@gmail.com.

Maak kennis met

De Oudercommissie

Laura
Oudercommissie
Hi! Mijn naam is Laura. Ik woon in Alkmaar samen met mijn vriend, zijn zoon en onze 2 dochters die met heel veel plezier naar de Kinderkamer gaan. Ik vind het leuk om mee te denken met de organisatie en hoop samen met de andere ouders mijn steentje te kunnen bijdragen
Claudia
Oudercommissie
Ik woon samen met mijn vriend en onze dochter in Oudorp. Onze dochter is met ca. 9 maanden ingestroomd bij de Kinderkamer en heeft daar een geweldige speel- en ontdekkingsplek gevonden. Ik vind het belangrijk en leuk om via de Oudercommissie, samen met andere ouders, mee te kunnen denken over de ontwikkelingen binnen en toekomst van de Kinderkamer.
Boukje
Oudercommissie
Ik woon samen met mijn man Vincent en mijn zoontje Kai (geboren in 2015) in Alkmaar. Kai is al vanaf babytijd bij de Kinderkamer en zit inmiddels op de BSO op de Saturnusstraat. Ik vind het leuk om samen met andere ouders via de oudercommissie mee te kunnen denken over de kinderopvang.
Rosemarijn
Ouderencommissie
Hallo, mijn naam is Rosemarijn en binnenkort leest u hier meer van mij. Foto nog veranderen.

Ook lid worden van de oudercommissie?

Aanmelden Oudercommissie