Kinderkamer_Logo

Plaatsing procedure Buitenschoolse opvang

Hoe worden kinderen geplaatst?

Wij vangen alleen kinderen op van de volgende scholen: Regenboog, Sterrenzanger, Durv !, Zes Wielen (locatie Munnikenweg, Oudorperdijkje en Saturnusstraat). Als je kind op een van de volgende scholen zit en je interesse hebt in onze BSO, bekijk dan hier de procedure van het plaatsen van kinderen bij de  buitenschoolse opvang van de Kinderkamer. 

1. Aanvragen informatiepakket

Als je interesse hebt in de kinderopvang die wij bieden, kan je bij ons een informatiepakket aanvragen. Wij sturen je dan een algemene brief, een informatiefolder, een tarievenlijst en een voorlopig inschrijfformulier. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken voor een eventuele rondleiding. Samen lopen we met (eventueel) jouw kind lopen we dan een rondje door het gebouw, zodat je de groepen en de buitenruimten even in het echt kunt bekijken.

2. Beschikbare plekken

Binnen 2 weken na inschrijving krijg je, als we je kindje kunnen plaatsen, een mogelijkheid brief toe gemaild.

In deze brief kun je precies lezen per wanneer, op welke dagen en op welke groep wij een plaatsje beschikbaar hebben voor jouw kindje.

3. Reserveren

Je kunt er voor kiezen om de beschikbare plaatsen te reserveren. De aanbieding van beschikbare dagen die wij u via de mogelijkheidsbrief doen, is twee weken geldig. Reageer je later, dan gaan wij ervan uit dat je geen gebruik wilt maken van ons aanbod en bieden wij de beschikbare dagen aan een andere ouder aan. 

4. Wachtlijst​

Je kunt er ook voor kiezen om kosteloos op de wachtlijst geplaatst te worden. Dit kan betekenen dat een andere ouder de aan jouw aangeboden plaatsen wel wil reserveren. In dat geval kan het dus voorkomen dat je langer op een plaats moet wachten dan wanneer je de aangeboden plaatsen wel had gereserveerd. Als je alleen op de wachtlijst staat ingeschreven, dan bieden wij je alleen een plaats aan op het moment dat de plaats van een ander kind wordt opzegt.  

5. Offerte

Wanneer je plaatsen gereserveerd hebt, krijg je een offerte toegestuurd. Na akkoord krijg je dan een plaatsingsovereenkomst toegestuurd. Als je de plaatsingsovereenkomst hebt ondertekend en bij ons inlevert en de inschrijfkosten (€25,-) heeft betaald, is de plaatsing definitief. Zie je er toch vanaf? Dan worden er annuleringskosten van €150 in rekening gebracht. De opzegtermijn voor een annulering is 1 maand en moet altijd per post of per e-mail gebeuren. 

6. Intakegesprek​

Ongeveer 5 weken voor uw kind geplaatst wordt, wordt je door een van onze leidsters gebeld voor het maken van een afspraak betreffende het intakegesprek. Een intakegesprek duurt ongeveer een uur. Tijdens dit gesprek worden alle bijzonderheden en gewoonten van jouw kind rondom bijvoorbeeld eten, slapen en spelen besproken.

7. Wennen

Nieuwe kinderen en hun ouders zullen zowel aan het kinderdagverblijf als aan de leidsters moeten wennen. Wij vinden het daarom belangrijk dat een kind niet direct een hele dag komt, maar de eerste dag bijvoorbeeld een paar uurtjes. Als ouders het op prijs stellen, kunnen ze de eerste keer, tijdens het wennen, bij hun kind op de groep blijven. Komt hun kindje de tweede keer wennen, dan kan de ouder een tijdje weggaan en daarna zijn of haar kind weer ophalen. Op die manier wordt de wenperiode steeds met een paar uur uitgebreid. Afspraken over de wenperiode worden tijdens het intakegesprek gemaakt. 

8. Ruilen

Mocht je een keer van dag willen ruilen, bijvoorbeeld, een keer jouw kind op maandag in plaats van dinsdag willen brengen, dan is dit mogelijk indien de bezetting op de groep dit toelaat. Je kunt dit vragen aan de leidsters op de groep. Ruilen is alleen mogelijk 14 dagen voor en 14 dagen na de gemiste dag. Ruilen is niet mogelijk wanneer het een officiële feestdag betreft. Het is ook mogelijk om een keer een dag of een dagdeel extra te komen, indien de bezetting op de groep dit toelaat. Extra dagen worden uiteraard wel in rekening gebracht.