Kinderkamer_Logo

Tarieven wijziging 2023

Communicatie tarieven wijziging personeel - ouders

Antwoord op de veelgestelde vragen

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw (gezamenlijk) inkomen.  Op onderstaande website kunt u een proefberekening maken; Proefberekening toeslagen (belastingdienst.nl)

Voor de proefberekening heeft u het uurtarief van uw kinderopvang (zie factuur) en uw toetsingsinkomen nodig.

In 2022 zijn de uren die u kunt aangeven bij Belastingdienst/Toeslagen nog afhankelijk van de werkuren van de minst werkende ouder. Voor zowel dagopvang, bso en gastouderopvang kunt u maximaal 140% van het aantal werkuren van de minstwerkende ouder opgeven aan Belastingdienst/Toeslagen. Met een maximum van 230 uur per kind per maand.

Vanaf januari 2023 wordt deze ‘koppeling gewerkte uren’ losgelaten. Hoeveel uren ouders werken is niet meer belangrijk, enkel het gegeven dat zij werken. Het maximum aantal uren kinderopvang waarvoor ouders kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen, blijft wel bestaan. Per kind is dit 230 uren per kalendermaand vermenigvuldigd met het aantal maanden waarin de ouder(s) werken. Dus wanneer beide ouders in een kalenderjaar 12 maanden hebben gewerkt, dan kunnen zij aanspraak maken op 230 uur x 12 maanden = 2.760 uren kinderopvangtoeslag.

Het recht op kinderopvangtoeslag wordt op jaarbasis berekend. Dit betekent dat als u de ene maand minder dan 230 uren gebruikt, u de overige uren bij een andere maand kunt optellen.

Bereken het aantal uur via de volgende site:

Aantal opvanguren kinderopvangtoeslag berekenen tot en met 2022 (belastingdienst.nl)

Er geldt een maximale uurprijs waar u toeslag over kunt krijgen. Het deel van de uurprijs dat boven dit bedrag uitkomt, betaalt u dus altijd zelf.

De uurprijs welke door de belasting is vastgesteld voor 2023 is:
KDV = €9,12
BSO = € 7,85

Rekenvoorbeeld:
Bij een uurpijs (die de kinderopvang heeft vastgesteld) van bijvoorbeeld €9,90 betaalt u dus altijd (€9,90 – €9,12=) €0,78 per uur zelf.

Als u bijvoorbeeld 47,67 uur per maand afneemt, betaalt u:

(47,67uur x €0,78=) €37,18 + hiernaast een percentage van de overige opvangkosten (de hoogte van het percentage vindt u terug op de kinderopvangtoeslagtabel)

U moet kinderopvangtoeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin u recht op de toeslag hebt. Vraagt u de toeslag later aan? Dan loopt u een deel van de toeslag mis.

Voorbeeld Uw kind gaat vanaf 10 april 2023 naar de kinderopvang. U moet dan uiterlijk 31 juli 2023 kinderopvangtoeslag aanvragen. Vraagt u de toeslag pas in september 2023 aan? Dan krijgt u toeslag vanaf 1 juni 2023. De toeslag voor april en mei loopt u dus mis.

De volgende groepen ouders hoeven geen eigen bijdrage te betalen:

  • Ouders met een WWB, IOAW of IOAZ uitkering
  • Ouders met een Anw-uitkering
  • Niet uitkeringsgerechtigde ouders
  • Tienermoeders

De volgende groepen ouders betalen wel een eigen bijdrage:

  • Ouders met een WWIK uitkering
  • Inburgeringsplichtingen die een inburgeringstraject in het kader van de Wet Inburgering volgen
  • Studenten

Werk + aanvullende uitkering: dan alleen vergoeding van de eigen bijdrage Ouders die (parttime) werken en daarnaast een aanvullende WWB-uitkering ontvangen, hebben geen recht op een gemeentelijke bijdrage van 1/6 deel van de kosten. Zij moeten bij de belastingdienst het werkgeversdeel aanvragen voor de kosten van kinderopvang.
Let op: deze groep ouders hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Zij kunnen bij de gemeente vragen om vergoeding van de eigen bijdrage.

Kinderopvangtoeslag kan met terugwerkende kracht worden gewijzigd.

Om de juiste toeslag te ontvangen wordt geadviseerd om de wijziging binnen 4 weken door te geven via www.toeslagen.nl.

De opvanguren kunt u eventueel ook later in het jaar nog aanpassen. Bijvoorbeeld als u een (jaar)overzicht van uw opvang hebt gekregen.

Het is bij De Kinderkamer niet mogelijk om uw toeslag direct op de  rekening van De Kinderkamer te laten storten. Wij hebben geen overeenkomst met de belastingdienst. U heeft dus zelf de regie en verantwoording over de aanvraag en het wijzigen van de kinderopvangtoeslag.

Alle BSO opvanglocaties van De Kinderkamer zijn geopend vanaf 12.30 uur. Hierdoor komt het half uur voorbereidingstijd die De Kinderkamer in rekening brengt ook in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag.

Uitzondering voor de vroeg sluitende scholen (12.30 uur); op de dagen, waarop deze scholen om 12.30 uur sluiten, wordt door de Kinderkamer geen voorbereidingstijd in rekening gebracht.

Staat jouw vraag er niet bij? Neem contact op!

Contact opnemen met De Kinderkamer

Heb je een vraag, opmerking of wil je een wijziging doorgeven met betrekking tot de opvang van uw zoon of dochter? We helpen je graag.

Voor vragen, opmerkingen of wijzigingen in de kinderopvang van je kind (bijvoorbeeld bij verhuizing, voorkeur voor andere opvangdagen of opzeggen) kun je contact opnemen met onze kind planner via ons algemene telefoon nummer of via klantenservice@dekinderkamer.com. We helpen je graag.

Opzeggingen verlopen uitsluitend schriftelijk of per e-mail. Heb je een klacht? Laat ons dit dan direct via onze mail weten.