Kinderkamer_Logo

Tegemoetkoming kinderopvang

Kinderopvangtoeslag

Sinds de ingang van de Wet Kinderopvang, is het mogelijk om een bijdrage in de kosten voor kinderopvang, in de vorm van Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst te ontvangen. Alle relevante informatie lees je op de website van de Belastingdienst of in de hiervoor speciaal ontwikkelde app. 

Maximum vergoedingen

De overheid heeft besloten om met ingang van 1 januari 2020 de maximum uurprijs voor kinderopvang (KDV) te vergoeden tot € 8,17 per uur. De maximum te vergoeden uurprijs voor buitenschoolse opvang (BSO) is vastgesteld op € 7,02. Voor 2021 is de maximale uurprijs € 8,46 (KDV) en € 7,27 (BSO).

Kinderopvangtoeslag

Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Dit hangt af van het aantal gewerkte uren van de ouder die het minst werkt. Er geldt ook een maximumuurtarief.

Aanvragen

Ouders die behoren bij een bijzondere doelgroep kunnen een ‘aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang’ aanvragen bij de Sector Sociale Zaken en Werkgelegenheid’ van de gemeente waarin zij woonachtig zijn. Je kinderopvangtoeslag kan je berekenen, aanvragen en wijzigen op de website van de Belastingdienst.

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind of je onderhoudt uw kind in belangrijke mate. Het kindercentrum of gastouderbureau moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Oppas in bijvoorbeeld een winkelcentrum is geen geregistreerde kinderopvang. Je hebt een schriftelijke overeenkomst met het kindercentrum of gastouderbureau. Hier moeten bepaalde gegevens in staan, zoals de uurprijs van de opvang en het aantal opvanguren per jaar. Jij en jouw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. Je werkt, studeert of volgt een traject om werk te vinden. Of je volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor jouw toeslagpartner. Jij of jouw partner heeft een permanente indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Een voorwaarde is wel dat de andere ouder werkt of een traject naar werk volgt. Lees meer over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag op de website van Belastingdienst Toeslagen. Indien je niet in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag heb je misschien wel recht op een vergoeding van de Gemeente Alkmaar.

Waarom de Kinderkamer?

1-op-1 aandacht

Onze pedagogische medewerkers besteden graag al hun tijd en aandacht aan de kinderen.

Plezier maken

We bieden je kind een onvergetelijke tijd. Met allerlei uitdagende workshops en activiteiten. 

Vriendschap

Je kind ontmoet bij ons zijn eerste vriendjes. Ze leren samen spelen, delen en ruzies bijleggen. 

Stimuleren

We stimuleren de ontwikkeling van kinderen spelenderwijs en bereiden ze voor op de basisschool.

Speels leren

Van leren kruipen tot het herkennen van kleuren. Met liefde leren wij nieuwe vaardigheden.