Kinderkamer_Logo

VVE Peuteropvang Merwedestraat

Stimulerend en taalrijk aanbod

Wij bieden voor- en vroegschoolse educatie (vve) aan. Het leerprogramma is geschikt voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Je kind leert belangrijke zaken ontwikkelen zoals: taal en rekenen. Maar ook sociale, emotionele en motorische vaardigheden. Denk hierbij aan het leren op je beurt wachten, jezelf aankleden, zelfstandig naar de wc gaan of vriendjes maken. Onze speciaal opgeleide pedagogische medewerkers begeleiden elk kind op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo.

Recht op vve

In Nederland willen we ieder kind zoveel mogelijk kansen bieden. Kinderen met (een risico op) een onderwijsachterstand komen daarom in aanmerking voor vve. De gemeente bepaalt welke kinderen dit zijn. Bijvoorbeeld een kind met een taalachterstand of een achterstand in de sociale ontwikkeling. Voor deze kinderen geeft de gemeente een indicatie. Meestal loopt dit via het consultatiebureau. Als je in aanmerking komt voor vve, kun je een vergoeding krijgen vanuit de gemeente. De hoogte van de vergoeding verschilt per gemeente. Vraag bij het consultatiebureau of de gemeente na wat de mogelijkheden zijn.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

We werken aan een doorgaande ontwikkellijn voor de kinderen, van de voorschoolse periode (2 tot 4 jaar) naar de vroegschoolse periode (4 tot 6 jaar). Kinderen ontwikkelen bij ons spelenderwijs sociaalemotionele, motorische, taal- en rekenvaardigheden. Het doel van voor- en vroegschoolse educatie is om kinderen een betere start in het onderwijs te geven om op die manier de schoolprestaties en het schoolsucces te verbeteren. VVE wordt aangeboden aan de hand van een educatief programma. Bij ons volgen de kinderen het erkende programma Uk en Puk.

Samen met jou - Ouderbetrokkenheid

Leren praten, spelen met anderen, luisteren en zelf ontdekken: de eerste jaren van een kind zijn ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Wij, maar natuurlijk ook u zelf spelen daarbij een grote rol. En kind blijkt zich beter te ontwikkelen als er samenhang is tussen wat hij doet bij de kinderopvang en thuis.

Maak kennis met

Team VVE Peuteropvang Merwedestraat​

Annelisa
Team VVE Peuteropvang Merwedestraat​
Ik ben gek op koken, ben een natuurmens en hou van buiten sporten als hardlopen, tennissen, fietsen en wandelen/hiken. Met de kinderen ga ik ook graag naar buiten om met ze te sporten of leuke spelletjes te doen. Ik hou ook veel van lezen, zowel in mijn vrije tijd als op het werk. Er zijn zoveel mooie prentenboeken. Leuk om te zien hoe kinderen opgaan in een verhaal.
Romina
Team VVE Peuteropvang Merwedestraat​
Ik ben geboren en getogen in Alkmaar. Tijdens mijn opleiding heb ik stage gelopen op verschillende basisscholen omdat ik graag de HBO-opleiding tot lerares wilde gaan volgen. Dit heb ik van augustus 2007 tot december 2008 gedaan en besefte toen ik niet voor de klas wilde, maar wel graag met kinderen wil werken. Ik werk sindsdien bij de Kinderkamer.
Martine
Team VVE Peuteropvang Merwedestraat​
Ik woon in Noord-Scharwoude, samen met mijn man en ons pleegkind. Ik werk als invalkracht bij de Kinderkamer. HHet werken met kinderen blijft leuk en afwisselend. Elke dag is anders en dat maakt het werk geweldig! Ik heb dan ook veel zin om bij de Kinderkamer te werken en, samen met de collega's, gezellige activiteiten met de kinderen te ondernemen.

Meer over onze medewerkers weten?

Waarom de Kinderkamer?

1-op-1 aandacht

Onze pedagogische medewerkers besteden graag al hun tijd en aandacht aan de kinderen.

Plezier maken

We bieden je kind een onvergetelijke tijd. Met allerlei uitdagende workshops en activiteiten. 

Vriendschap

Je kind ontmoet bij ons zijn eerste vriendjes. Ze leren samen spelen, delen en ruzies bijleggen. 

Stimuleren

We stimuleren de ontwikkeling van kinderen spelenderwijs en bereiden ze voor op de basisschool.

Speels leren

Van leren kruipen tot het herkennen van kleuren. Met liefde leren wij nieuwe vaardigheden.